komareeglid

Kõik me teame, et JA, NING, EGA, EHK, VÕI, KUI.. KA ETTE KOMA EI PANDA. On ka üks teine salmikene: ET, SEST, KUID, VAID, AGA – seisavad koma taga. NING, EHK, EGA, VÕI – ette koma ei käi. Aegajalt tuleb ikka ette, et kuigi eelnevaid salmikesi nagu enamvähem teame, siis oleme kahevahel – käib siin koma või siis mitte? Selliste olukordade vähendamiseks, ideaalis muidugi vältimiseks kirjutasingi välja mõned olulised komareeglid koos näidetega, mis on ka Sulle loodetavasti abiks.

 

Koma ja omadussõnad

 

V Kasuta koma, kui järgnev täiend täpsustab sisuliselt eelnevat täiendit!

uhke, viiekümnest roosist koosnev kimp
raske, 175-kilone kapp
pikk, 21 esinejat hõlmav kontsert

 

Χ Koma ei käi selliste omadussõnade vahele, mis käivad ühe ja sama objekti kohta ning märgivad selle eri tunnuseid.

kaunis kollane kleit
pehme kohev sall
uus usin tööline

 

Koma ja koht

 

V Kasuta koma, kui kohanimed on nimetavas käändes!

Minu praeguseks aadressiks on Harjumaa, Kuusalu vald, Kolga küla.
Kas tead sellist kohta nagu Järvamaa, Koigi vald, Päinurme küla?

 

Χ Koma ei käi, kui hõlmavad kohamäärused on kohakäändes.

Ma kasvasin üles Järvamaal Koigi vallas Päinurme külas.
Ma olen kogu elu elanud Harjumaal Kuusalu vallas Kolga külas.

 

koma aadress

 

Koma ja aeg

 

V Kasuta koma, kui ühes lauses on koos nädalapäev ja kuupäev!

Esmaspäeval, 27. mail on viimane kohtumine.
Kas Sa reedel, 10. jaanuaril oled vaba?

 

Χ Koma ei käi kuupäeva ja kellaaja vahel.

Eksam toimub 15. märtsil kell 08.15.
Saame kokku neljapäeval kell 10.30.

 

Koma ning koht ja aeg

 

V Kasuta koma, kui kohta ja aega märkivad sõnad on nimetavas käändes!

Türi, 12. juuni 2016
Tallinn, 22. oktoober 2018

 

Χ Koma ei käi aega ja kohta käsitlevate sõnade vahel, kui need on kohakäändes.

Pulmad toimusid Haapsalus 10. juunil 2018. aastal.
Ma olen sündinud 18. aprillil 1982. aastal Tallinnas Ravi tänaval.

 

Koma ja lisand

 

V Kasuta koma, kui sõnale järgneb järellisand (lisand on põhisõna täpsustav nimisõna) – viimane eraldatakse mõlemalt poolt komaga v.a omastavas käändes, siis pannakse koma ainult ette.

Mina, Karin Kask, volitan …
Meie, allakirjutanud, palume ..
Reinu, minu töökaaslase naine haigestus.

 

Χ Koma ei käi sõna ette, millele eelneb eeslisand.

Lilled anti õdedele Tiinale ja Marile.
Minu onu Paul armastas käia kalal.
Siin asub minu kodulinn Tartu.

 

Χ Koma ei käi KUI-lisandi ette.

Mina kui Sinu ema soovin su eluga kursis olla.
Seal võttis sõna ka Kersti Kaljulaid kui Eesti Vabariigi president.
Mina kui arukas inimene ei pane kunagi koma kui-lisandi ette.

 

Koma ning des-, mata-, maks- ja tuna-vorm

 

V Kasuta koma, kui DES-, MATA-, MAKS- ja TUNA-vorm on lauselühendi alguses!

Unustamata tänada, läks ta oma teed.
Pannes raamatu lauale, vaatas ta mulle otsa.
Ta astus julgelt edasi, unustades olnu.

 

Χ Koma ei käi, kui DES-, MATA-, MAKS- ja TUNA-vorm on lauselühendi lõpus.

Kurge pildistades unustas ta kõik muu.
Jalanõusid jalast võtmata astus ta tuppa.

 

Koma ning -nud ja -tud lauselühendid

 

V Kasuta koma, kui lauses on –NUD ja –TUD lauselühendid!

Lõpetanud kõne, lahkus ta ruumist.
Asi otsustatud, asusid nad teele.

 

Koma ja isikunimeloend

 

V Kasuta koma, kui isikunimeloendites on eesnimi perekonnanime järel!

Tamm, Mari
Kaljulaid, Mihkel

 

Koma ning palun ja üte

 

Χ Koma ei käi sõna PALUN juurde.

Loe palun kiri läbi!
Palun kutsuge arst!
Tule palun siia!

 

koma üte

 

Koma ja kõrvallause

 

V Kasuta koma, kui kõrvallause on pealause sees!

Palume kõigil, kellel on informatsiooni, helistada telefininumbril 112.
Kõik, kes tööd teevad, väärivad tasu.
Avage ümbrik, milles kiri saabus, ja lugege see ette!
Kui soovid Postimeest, maksa 1 euro, ning kui soovid Eesti Ekspressi, maksa 2!

 

Koma ja mitmesõnalised sidendid

 

V Kasuta koma, kui lauses on mitmesõnalised sidendid ISEGI KUI, OLGUGI ET, AINULT ET, VAEVALT ET, PEAASI ET, ILMA ET, MITTE ET! Sel juhul pane koma nende ette, aga mitte enne sidesõna et ja kui!

Olgugi et mul oli kiire, vastasin ta kõnele.
Vastasin ta kõnele, olgugi et mul oli kiire.

 

Veel reegleid

 

V Kasuta koma, kui sõnadele KUI, NAGU, JUSTKUI, OTSEKUI, KUNI järgneb öeldis!

Ta tormas minema, nagu oleks tuli lahti.
Me istusime seal, justkui oleksime maa külge naelutatud.

 

V Kasuta koma loetelus sidesõnade AGA, VAID, KUID, ENT ees!

Nad kutsusid külla Joosepi, aga Steni mitte.
Nad ei kutsunud appi Joosepit, vaid Steni.

 

Χ Koma ei käi, kui tarind algab või lõpeb sõnaga OLENEVALT, SÕLTUVALT, ERINEVALT, TULENEVALT vms.

Erinevalt teistest mulle meeldis uus õpetaja.
Olukorrast tulenevalt oli tema reaktsioon mõistetav.

 

Χ Koma ei käi, kui öeldist ei ole ega anna ka juurde mõelda. Tasub teada, et ka tegusõna käändelised vormid (da-tegevusnimi, v-kesksõna, des-vorm) ei ole lauses öeldiseks.

Sa oled suurem kui maakera.
Hoolin pigem kvaliteedist kui kvantiteedist.
Mulle meeldib rohkem joonistada kui laulda.

 

Sellega ei saa komareeglid otsa. Neid on veel ja veel – mõned lihtsamad, teised keerulisemad. Samas olen kindel, et ka juba postitustes välja toodud komareeglid on väärt teadmist ja kindlasti ka rakendamist. Kui soovid veel komareegleid teada, uuri lisa EKI keelenõuandest

 

Kui mõned komareeglid olid Sullegi kasulikud, siis jaga postitust kindlasti ka teistega!

 

Saa värsked blogipostitused oma e-mailile ja kingituseks juurdepääs e-raamatutele!