Kui kahes eelmises osas (osa 1, osa 2) olid vaatluse all eelkõige raamatupidamisega seotud dokumendid, siis nüüd tuleb juttu raamatupidamisest endast. Vaatame lähemalt, mis on raamatupidamiskanne, kirje, deebet, kreedit, aktiva, passiva ja tekkepõhine eelarve.

 

Raamatupidamiskanne

Ettevõte peab iga majandustehingu kohta koostama raamatupidamiskande. See tehakse kahepoolsena, eesmärgiga hoida bilanss tasakaalus. Teisisõnu, iga raamatupidamiskandega kaasneb alati vähemalt ühe konto vähenemine ja teise konto suurenemine.

Raamatupidamiskanne tehakse alati sendi täpsusega, kuigi aruanded koostatakse euro täpsusega. Kannete ridu nimetatakse kirjeteks, mis omakorda jagunevad deebetiks (D) ja kreeditiks (D) ning on alati võrdsed.

Oluline on meelde jätta, et bilansi aktiva konto ehk varade konto suureneb deebetis ja väheneb kreeditis. Bilansi passivakontoga ehk kohustiste ja omakapitaliga on olukord vastupidi – see suureneb kreeditis ja väheneb deebetis.

Kuna tulud suurendavad ettevõtte omakapitali ning omakapitali suurenemine kajastatakse kreeditis, siis kajastatakse ka ettevõtte tulud kreeditis. Kulud, vastupidi, vähendavad omakapitali, mistõttu kulud suurenevad deebetis.

Kui kahest eelnevast lõigust aru saad, oled juba suure töö ära teinud, et mõista raamatupidamise toimimist.

 

Tekkepõhine eelarve ja raamatupidamiskannete näited

Igapäevases elus kasutame eelarve planeerimisel eelkõige kassapõhist lähenemist. See tähendab, et kajastame tulud siis, kui raha laekus ning kulud siis, kui ise raha maksid s.t oluline on rahaliikumine. Ettevõtjana tuleb aga kasutusele võtta tekkepõhine raamatupidamine.

 

Jäta oma ettevõtte igapäevane raamatupidamine veebisekretäri hoolde! Küsi pakkumist siit või info@veebisekretar.ee! Rohkem informatsiooni raamatupidamisteenus väikeettevõttele.

 

Tekkepõhise raamatupidamise korral kaasneb tuluga nõue ja kuluga kohustis. Tulu ja kulu loetakse tekkinuks, kui kauba omandiõigus on üle läinud või teenus on osutatud.

 

raamatupidamiskande näidis

 

Tekkepõhise raamatupidamise puhul tuleb üksteisest eraldada müügitehing ja raha laekumine ning samamoodi ostutehing ja raha maksmine. Seda ka sel juhul, kui mõlemad tehingud toimuvad üheaegselt nt ostsid 05.04.2018 bürootarbeid summas 9,77 eurot ja maksid selle eest kassas ettevõtte pangakaardiga. Antud tehingu kohta tuleb teha kaks kannet. Esmalt võtad üles oma ettevõtte võlgnevuse kontoritarvete müüjale ja sellest tekkiva kulu oma ettevõttele (kanne 1). Seejärel vähendad oma ettevõtte võlgnevust raha vähenemise arvelt pangakontolt (kanne 2).

1   05.04.2018 Bürootarvete ost
D bürootarvete kulud             9,77 (vastav kulurida suureneb)
K võlg hankijale                      9,77 (kohustis suureneb)

2   05.04.2018 Bürootarvete eest tasumine
D võlg hankijale                     9,77 (kohustis väheneb)
K pank                                     9,77 (vara ehk raha pangakontol väheneb)

Raamatupidamises on oluline, et kulu kajastataks selles kuus, millal kulu ka reaalselt tehti. Sageli ei lange see kokku maksmise kuupäevaga. Heaks näiteks on siin märtsikuu internetiarve summas 15,55 eurot, mis esitatakse aprillikuu algul tasumiseks. Antud juhul tuleb kulu võtta arvele eelmise kuu viimase kuupäevaga (kanne 3) ning arve tasumine kajastada jooksva kuu tasumise kuupäevaga (kanne 4).

3   31.03.2018 Internetiteenus
D andmesideteenuse kulud    15,55 (vastav kulurida suureneb)
K võlg hankijale                         15,55 (kohustis suureneb)

4   10.04.2018 Internetiteenuse arve tasumine
D võlg hankijale                        15,55 (kohustis väheneb)
K pank                                        15,55 (vara ehk raha pangakontol väheneb)

Sama lugu on tuludega, mis teeniti eelmise kuu eest, kuid arve esitatakse tasumiseks sellele järgneval kuul. Nt osutasid kliendile raamatupidamisteenust märtsis summas 75 eurot ja esitad kliendile arve, mis tasutakse 10.04.2018.

5   31.03.2018 Raamatupidamisteenuse osutamine
D nõue kliendile                     75,00 (vara ehk nõue kliendi suhtes suureneb)
K müügitulu                            75,00 (vastav tulurida suureneb)

6   10.04.2018 Raamatupidamisteenuse eest laekumine
D pank                                     75,00 (vara ehk raha pangakontol suureneb)
K nõue kliendile                     75,00 (vara ehk nõue kliendi suhtes väheneb)

 

Telli oma ettevõtte majandusaasta aruande koostamine ja ettevõtjaportaali sisestamine veebisekretärilt! Küsi pakkumist siit või info@veebisekretar.ee!

 

Erandiks on olukord, kus kulude kohta puudub dokument, nt riigilõiv, pangateenustasud. Sel juhul tehakse vaid üks kanne. Nt panga märtsikuine teenustasu 1 euro kajastatakse järgnevalt:

7   31.03.2018 Panga teenustasu
D pangakulud                        1,00 (vastav kulurida suureneb)
K pank                                    1,00 (vara ehk raha pangakontol väheneb)

Raamatupidamiskannete tegemise käigus saavad algdokumendid ja raha liikumised registreeritud asjakohastel kontodel ja perioodis ning algdokumendid ja raamatupidamiskanded muutuvad omavahel seostatavateks. See tähendab, et algdokumendi järgi on võimalik leida vastav raamatupidamiskanne ja raamatupidamiskande järgi selle aluseks olnud algdokument.

 

tekkepõhine eelarve

 

Kokkuvõtteks

Iga majandustehingu kohta koostatakse raamatupidamiskanne, millega kaasneb alati vähemalt ühe konto vähenemine ja teise konto suurenemine. Kannete read on kirjed, mis omakorda jagunevad deebetiks (D) ja kreeditiks (D) ning on alati võrdsed. Bilansi aktiva konto ehk varade konto suureneb deebetis ja väheneb kreeditis. Bilansi passivakonto ehk kohustiste ja omakapitali konto suureneb kreeditis ja väheneb deebetis. Tulud suurenevad kreeditis ja vähenevad deebetis ning kulud suurenevad deebetis ja vähenevad kreeditis.

Tekkepõhise raamatupidamise korral kaasneb tuluga nõue ja kuluga kohustis. Tulu ja kulu loetakse tekkinuks, kui kauba omandiõigus on üle läinud või teenus on osutatud. Üksteisest tuleb eraldada müügitehing ja raha laekumine ning samamoodi ostutehing ja raha maksmine. See tingib ühe tehingu kohta kahe kande koostamise.

Oluline on kajastada tulud ja kulud perioodis (nt kalendrikuus), mil need reaalselt tekkisid. Raamatupidamiskannete tegemise käigus saavad algdokumendid ja raha liikumised registreeritud asjakohastel kontodel ja perioodis ning algdokumendid ja raamatupidamiskanded muutuvad omavahel seostatavateks.

Järgmises osas käsitleme ettevõtte raamatupidamise jaoks olulisi tähtaegu, majandusaasta aruande koostamist ja esitamist ning anname lühiülevaate oluliseimatest deklaratsioonidest.

 

Kui see postitus oli Sinu jaoks vajalik või huvitav, siis palun jaga seda!

 

Saa värsked blogipostitused oma e-mailile ja kingituseks juurdepääs e-raamatutele!