Google Analytics

Kui oled oma veebilehe sidunud Google Analytics`iga, pääsed ligi hulgaliselt väärtuslikule infole. Järgnevalt toongi välja mõned küsimused, millele Google Analytics vastuse annab.

 

Kas Su kodulehele üldse jõuab keegi ehk palju on külastusi ja külastajaid?

Vastuse sellele küsimusele leiad raportist Audience → Overview. Seal saad ülevaate tundide, päevade, nädalate või ka kuude kaupa oma lehe külastajate (Users) ja külastuste (Sessions) arvu kohta.

Seda, kui palju külastajaid Sinu veebilehel just praegusel hetkel viibib, näed Sa raportist Realtime Overview.

 

Kui sageli külastajad Su lehel käivad ehk palju on uusi, palju korduvaid külastajaid?

Ka see näitaja tuleb välja raportist Audience → Overview. Detailsemalt saad aga infot, kui valid Audience → Behavior → New vs Returning. Võib juhtuda, et üks inimene loetakse Google poolt kaheks isikuks. Seda näiteks olukorras, kus inimene külastab Su lehte eri brauserite ehk veebisirvijatega.

Kuidas Google Analytics teab, kes on uus, kes korduv külastaja? Selle küsimuse vastuseks on – küpsised. Nimelt, kui külastaja Sinu lehele tuleb, siis identifitseeritakse ta küpsise abil, mis salvestatakse tema veebisirvijasse. Järgmisel külastusel on tal juba eelnevalt küpsis küljes, mis annab Google Analyticsile teavet, et see isik on siin juba enne viibinud.

 

Kui vanad ja mis soost on Sinu lehe külastajad?

Audience → Demographics. Siit näed nii sugu kui ka vanusegruppe, kuhu Sinu lehe külastajad kuuluvad.


veebilehe külastaja sugu ja vanus

 

Millistest riikidest nad tulevad?

Audience → Geo → Location. Tulemusi on võimalik vaadelda nii maailmakaardil kui ka nimekirjana. Samuti on tulemusi võimalik esitada nii riigiti kui ka linnade kaupa, kui huvitab, siis ka maailmajagudeti.

 

Kaua külastajad Sinu lehel viibivad?

Sellele küsimusele tegelikult Google Analytics´ist täpset vastust ei saagi. Keskmine külastuse aeg (Average session duration) annab küll aimu, kaua keskmiselt üks külastaja lehel on viibinud, kuid tegelikkuses on see info poolik. Seda seetõttu, et kuigi külastaja võib vaadata külastuse käigus erinevaid sisulehti (Page view), ei arvesta Google Analytics külastaja poolt viimasel sisulehel oldud aega, kuna külastaja lahkus viimaselt lehelt. Näiteks jõudis külastaja Sinu lehele, luges 7 minutit postitust, klõpsas teenuse kirjelduse lingile, viibides seal 2 minutit, seejärel luges taas ühe postituse 7 minutiga läbi ja lahkus Su lehelt. Kuigi kokku viibis ta sinu lehel 7+2+7=16 minutit, siis kirja läheb sellest vaid 9 minutit.

Samuti ei arvesta Google ka nn tagasipõrkajate (Bounce) poolt lehel viibitud aega. Viimased on sellised külastajad, kes tulevad Su veebilehele, uut sisulehte ei ava ja lahkuvad sealt. Sellise külastuse aeg on ümmargune null, olgugi et külastaja võis tegelikult Su blogipostituse otsast lõpuni läbi lugeda ja viibida seal nt 15 minutit. Kõrge tagasipõrkemäär (Bounce rate) annab märku sellest, et külastaja ei pruukinud leida Sinu lehelt seda, mida otsima tuli või ei olnud info piisavalt huvitav või siis leidis vajaliku info ja läks oma teed.

Minnes Admin → Property → Tracking info → Session Settings, on Sul võimalik muuta külastaja mitteaktiivsuse aega. Sageli on selleks 30 minutit. See tähendab seda, et kui inimene jõudis Su lehele, sirvis erinevaid sisulehti, kuid siis tuli miskit vahele ja leht jäi avatuks, siis 30 minuti möödudes loeb Google sessiooni lõppenuks. Kui inimene naaseb peale 30 minutit arvutisse ja sirvib Su lehte edasi, siis läheb see kirja uue külastusena.

 

Kuidas külastajad Sinu lehele jõuavad ehk millised kanalid töötavad?

Acquisition → All Traffic → Channels. Nii saad ülevaate, palju külastajaid tuleb Su lehele näiteks orgaanilise otsingu tulemusel (Organic Search). See tähendab, et inimene sisestab otsisõna, Sinu leht tuleb teiste seas esile ja ta klikib lingil, mis viib Sinu lehele. See, milliseid otsisõnu Sinu lehele jõudmiseks on kasutatud, näed Sa Google Search Console´is.

Osa külastusi saavad alguse sotsiaalmeedia kanalitest (Social), osa aga on nn referral ehk liiklus viidete kaudu. Viimased on erinevad lehevälised lingid, mida oled kas ise loonud või on seda teinud Sinu ettevõttega seotud isikud või Sinu lehe sisu väärtustavad isikud. Siia alla kuulub ka nt neti.ee.

Samuti on olemas otseliiklus (direct). Siia alla kuulub see, kui keegi sisestabki aadressireale Sinu lehe andmed või on salvestanud Sinu veebiaadressi oma lemmikutesse, aga sageli on tegu juhtumiga, kus Google Analytics ei tunne seda keskkonda, kust külastaja Sinu lehele siseneb.

 

Google Analytics sisenemiskanalid

 

Kui soovid täpsemalt teada, millisest sotsiaalmeedia kanalist või millistelt referral linkidest liiklus on tulnud, vali Acquisition → All Traffic → Source/Medium või siis Referrals. Nii näed, palju mingist konkreetsest kanalist liiklust tuli, kui suur oli tagasipõrkemäär, mitut lehte keskmiselt vaadati, kaua külastus kestis jms.

 

Milliste märksõnadega Sinu lehele jõutakse?

Acquisition Search Console Queries. Kui Sinu Google Analytics ja Search Console on omavahel seotud, saad olulise info märksõnade kohta kätte otse Google Analyticsist. Kui aga oled huvitatud põhjalikumast informatsioonist, uuri lähemalt Google Search Console´i. Selle kohta on ka eraldi postitused Google Search Console ehk kuidas Sinu veebilehel Googles läheb? ja Veebilehe indekseerimine robotite poolt.

 

Millised on külastatavaimad lehed?

Behavior Site Content All Pages. Siit saad infot populaarseimate lehtede kohta. Kui soovid detailsemat infot selle kohta, millistele lehtedele enim esmalt maandutakse ja millised on suurimad väljumislehed, siis vali Behavior Site Content Landing Pages või siis vastavalt Exit Pages. Viimased annavad olulise sisendi muutuste tegemiseks oma veebilehel.

Kui soovid teada, milline on külastajate liikumise teekond Sinu veebilehe sees, siis vali Audience → Users Flow. Esitatavalt jooniselt näed, millistelt lehtedelt kuhu edasi liigutakse. Lisaks näed, millistelt lehtedelt toimub lahkumine. Tegu on väga hea illustratiivse pildiga veebilehel toimuvast.

 

Kas külastajad käituvad Sinu veebilehel vastavalt Sinu soovile?

Google Analytics võimaldab Sul mõõta tegevusi, mida Sa soovid, et külastaja Sinu veebilehel teeks (Goal). Nendeks tegevusteks on näiteks meililistiga liitumine, päringu tegemine, ostu sooritamine jms. Vaadelda saad neid alajaotusest nimega Conversions. Kõige lihtsam võimalus goal´ide seadmiseks on nende lehtede mõõtmine, millel külastaja maandub peale soovitud tegevuse tegemist nt täname-leht, tere-tulemast-leht vms.

Juba goali seadistades on Sul võimalus näha, milline goali täituvus olla võib. Selle võimaluse annab “Verfy this Goal”, mis näitab loodava goali tehingute protsenti viimase seitsme päeva andmete põhjal.

Milliseid küsimusi võiks veel küsida ja miks?

 

Millist veebisirvijat või seadet külastajad kasutavad?

Audience → Technology → Browser & OS. See on oluline info seetõttu, et eri brauserid (Crome, Firefox, Safari) võivad kuvada sama saiti väga erinevalt. See võib olla ka põhjuseks, miks mingit konkreetset veebisirvijat kasutavad külastajad lahkuvad Su lehelt kiirelt ja ei tee soovitavaid tegevusi.

Sama teema on ka seadmete osas, mida külastajad kasutavad. Näiteks võib mobiilis mõni tähtis call to action nupp jääda n.ö nurga taha ehk siis peab ekraanipilti kerima paremale, et seda näha. Samas on horisontaalselt kerimine mobiilis vähelevinud, mistõttu potentsiaalsed kliendid ei pruugi nuppu leida ja lahkuvad lehelt.

Lisaks võib olla erinevusi ka lehe avanemise kiiruses, sõltuvalt sellest, millist veebisirvijat kasutati. Seetõttu pööra tähelepanu, missuguste seadmete ja veebisirvijatega on tagasipõrkemäär kõrgem või lehe laadimiskiirus aeglasem.

 

Milline on külastaja ekraani resolutsioon?

Inimeste tähelepanuvõime on väike s.t kui ta kohe ei näe, mida otsima tuli, siis läheb ta reeglina ka minema. Näiteks siis kui ta näeb esimese asjana vaid suurt pilti, kuigi tuli otsima tekstilist infot. Seetõttu on oluline jälgida, missuguse resolutsiooniga on tagasipõrkemäär või väljumiste protsent kõrge või konversiooni määr madal.

 

Kokkuvõtteks

Analytics Intelligence2Google Analytics on väga mitmekülgne tööriist oma veebilehel toimuva jälgimiseks. Käesolevas postituses väljatoodud küsimused on vaid kõige elementaarsemad, millele Google Analytics vastuseid annab. Kui sul endal küsimused otsa saavad, siis aitab kasulikke küsimusi küsida ka Analytics Intelligence, mille leiad oma Google Analyticsi töölaualt.

 

Head Google Analytics´i avastamist!

 

Kui see postitus oli Sinu jaoks vajalik või huvitav, siis palun jaga seda!

 

Saa värsked blogipostitused oma e-mailile ja kingituseks juurdepääs e-raamatutele!