stiiliraamatu koostamine

Stiiliraamat ehk CVI – kellele ja milleks?

Stiiliraamat ehk CVI (corporate visual identity) ei ole vajalik vaid suurfirmadele – see on kasulik kõigile ettevõtetele. Eelkõige tuleb stiiliraamatu kasu välja siis, kui ettevõtte sümboolikat on vaja esitada erinevatel taustadel ja meediumitel. Valed värvikombinatsioonid, mõõdud ja paigutus võivad ettevõtte visuaali muuta tundmatuseni.

 

Stiiliraamat koostatakse just sellepärast, et säilitada ettevõtte visuaali algupära, tagada selle kasutus erinevateks vajadusteks ja kindlustada ettevõtte äratuntavus. Stiiliraamat aitab ettevõttel teistest eristuda ja anda edasi oma sõnumit. Lisaks hoiab stiiliraamat kokku aega – uue esindusmaterjali tellimiseks on algandmed juba välja töötatud!

 

Stiiliraamat on dokument, kuhu pannakse kirja kõik ettevõtte visuaalse identiteedi parameetrid. Selles kirjeldatakse näiteks logo põhilised parameetrid:

  • värvid – põhivärvid koos toetavate sekundaarvärvidega,
  • font ja selle suurused,
  • proportsioonid – vältimaks väljavenitatud logo,
  • suurus – tuuakse välja ka kõige väiksem suurus, millena logo võib esitada,
  • paigutus – näiteks kas logo võib paigutada diagonaalis või vertikaalis,
  • kaitseala – kui palju vaba ruumi logo ümber peab jääma,
  • kombineerimine – kas logo kasutatakse koos teiste kujunduselementide (ringikesed, kastid jms) ja sümbolitega jms,
  • kasutamine – erinevatel turundusmaterjalidel (firmakingitused, dokumendiblanketid jms), aga ka see, kuidas logo kasutada ei tohi.

 

Stiiliraamatu näol on tegemist detailse ja praktilise kasutusjuhendiga, mis tagab, et igat visuaalset elementi kasutatakse järjepidevalt ühesuguselt. Stiiliraamatu alusel saab kujundaja ettevõtte ühtsest tunnusgraafikast lähtuvalt luua kiirelt ja mugavalt erinevate esindusmaterjalide tarbeks kujundusfailid. Ja sealt edasi valmistooteni (näiteks erinevad trükised) on juba väike samm.

 

Igale ettevõttele tuleb kasuks, kui tal on äratuntav visuaalne nägu. Stiiliraamat tulebki siin kohal appi, luues ettevõttele edaspidiste kujundustööde tarbeks ühtse visuaalse stiili.

 

Ka veebisekretäri pakutavate kujundusteenuste seast leiad stiiliraamatu koostamise. Tellides stiiliraamatu meilt, saad ise vastavalt oma ettevõtte vajadustele valida, millistest osadest see koosneb.

 

Kindlasti mõtle enne stiiliraamatu tellimist põhjalikult läbi, millistel esindusmaterjalidel (visiitkaart, dokumendimallid, ümbrikud jms) Sa ettevõtte tunnusgraafikat kasutama hakkad ja anna sellest meile teada! Nii loome stiiliraamatusse just Sinu ettevõtte jaoks oluliste esindusmaterjalide näidised.

 

Kui leidsid postitusest häid mõtteid, siis palun jaga seda!

 

ettevõtte majandusaasta aruande koostamine

Ettevõtte majandusaasta aruande koostamine – abiks tegijale

Ettevõtte majandusaasta aruande koostamine seisab igal ettevõtjal majandusaasta lõppedes ees. Esitada tuleb see Äriregistrile hiljemalt kuue kuu möödumisel majandusaasta lõpust. Loe edasi siin “Ettevõtte majandusaasta aruande koostamine – abiks tegijale”

ettevõtte raamatupidamine algajale

Ettevõtte raamatupidamine algajale

Ettevõte toimib põhimõtteliselt nii, et ostetakse sisse ressurss, millest ettevõtja genereerib oma oskuste, teadmiste ja vahenditega mingi väljundi, mida saab teenuse või kaubana müüa. Näiteks ostetakse sisse tööjõudu ja müüakse edasi teenust. Või siis ostetakse sisse kaupa/toorainet, genereeritakse sellele juurde väärtus ja müüakse edasi. Järgneb ettevõtte raamatupidamine algajale. Loe edasi siin “Ettevõtte raamatupidamine algajale”

raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted

Raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted

Käesolev postitus annab koos asjakohaste näidetega ülevaate sellest, millised on raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted. Iga ettevõtte majandusaasta aruanne tuleb koostada lähtudes raamatupidamise seaduse §-is 16 sätestatud alusprintsiipidest ehk üldpõhimõtetest. Neid on kokku kümme.

Loe edasi siin “Raamatupidamise aastaaruande koostamise põhimõtted”
dokumendinäidised

Dokumendinäidised väikeettevõttele

Iga ettevõte on erinev, mistõttu ka dokumendiliigid varieeruvad ettevõtteti. Samas on ka neid dokumente, mille loomisega puutuvad kokku pea kõik ettevõtjad, kes peavad lugu korrektsest dokumendihaldusest. Järgnevalt teengi lühiülevaate neist ja toon välja ka viited, kust leiad vastavad dokumendinäidised.

Loe edasi siin “Dokumendinäidised väikeettevõttele”

ametikirja koostamine

Ametikirja koostamine väikeettevõttes

Ametikiri on dokument, mis koostatakse selleks, et infot vahetada ja saadetakse enamasti kas posti või e-posti teel. Kui Sa koostad ettevõtte ametikirja, pööra tähelepanu lisaks kirja sisule ka kirja vormistamisele, kuna sellega mõjutad otseselt, milline esmamulje Su ettevõttest kirja lugejale tekib. Järgnevalt kirjutan lühidalt lahti olulisema, kuidas ametikirja koostamine väikeettevõttes välja võiks näha.

Loe edasi siin “Ametikirja koostamine väikeettevõttes”

SEO kodulehe optimeerimine

SEO ehk kuidas saada Googles tasuta nähtavaks? OSA 2

Eelmises postituses (Kodulehe optimeerimine ehk kuidas saada Googles tasuta nähtavaks OSA 1) oli vaatluse all lehesisene SEO. Seekordne postitus annab ülevaate lehevälisest SEO-st ja sellest, kuidas mõjutab Sinu veebilehe otsitulemustes väljatulemist külaliste poolt veebilehel veedetud aeg. Samuti toome välja mõned optimeerimisel abiks olevad tööriistad ja vaatame, kuidas mõõta kodulehe optimeerimise tulemuslikkust. Loe edasi siin “SEO ehk kuidas saada Googles tasuta nähtavaks? OSA 2”

kodulehe optimeerimine SEO

Kodulehe optimeerimine ehk kuidas saada Googles tasuta nähtavaks? OSA 1

Kodulehe tegemisel tuleb arvestada kahe aspektiga. Ühelt poolt tuleb luua sisu, mis köidaks lugejaid ja vastaks nende küsimustele. Teiseks peab Su leht meeldima Google`ile, kuna nii suurendad oma lehe nähtavust. Viimasele aitab kaasa kodulehe optimeerimine. Loe edasi siin “Kodulehe optimeerimine ehk kuidas saada Googles tasuta nähtavaks? OSA 1”

töötasu tasaarvestamine

Töötasust ja sellest, kuidas toimub töötasu tasaarvestamine

Jätkame töötasu lainel. Kui eelmises postituses Töötasu maksmine, muutmine ja arvutamine – puust ja punaseks! keskendusime töötasu maksmisele, muutmisele ja arvutamisele, siis seekord on fookuses erinevad töötasu kokkulepped ja erijuhud ning töötasu tasaarvestamine.

Loe edasi siin “Töötasust ja sellest, kuidas toimub töötasu tasaarvestamine”

töötasu maksmine

Töötasu maksmine, muutmine ja arvutamine – puust ja punaseks!

Tegeledes ettevõtlusega ja omades töötajaid, tõusetuvad sageli erinevad tööõiguslikud küsimused. Üheks põletavamaks teemaks on töötasu maksmine. Järgnevalt annangi ülevaate töötasu maksmisest, muutmisest ja arvutamisest. Loe edasi siin “Töötasu maksmine, muutmine ja arvutamine – puust ja punaseks!”