kodulehe optimeerimine SEO

Kodulehe tegemisel tuleb arvestada kahe aspektiga. Ühelt poolt tuleb luua sisu, mis köidaks lugejaid ja vastaks nende küsimustele. Teiseks peab Su leht meeldima Google`ile, kuna nii suurendad oma lehe nähtavust. Viimasele aitab kaasa kodulehe optimeerimine.

Sinu kodulehe nähtavuse parandamiseks Googles, tuleb ette võtta kodulehe optimeerimine e SEO (search engine optimization) ja optimeerida järjepidevalt. Sellega saab hakkama igaüks, see on täiesti tasuta ja tulemused on kestvad.

Mitmendana Google Sinu kodulehe otsijale kuvab, sõltub esmalt sellest, kuivõrd hästi on Sinu leht Google jaoks optimeeritud ehk kuidas on tehtud lehesisene SEO. Teisena on oluline leheväline SEO. Siin on määravaks see, kui palju teised lehed on Sinu veebilehele viidanud ehk nn väliste linkide olemasolu. Kolmandana arvestab Google seda, kuivõrd palju on Sinu veebilehel eelnevalt klikitud ja kaua seal on aega veedetud. Käesolev postitus keskendub lehesisesele SEO-le.

 

Märksõnade väljavalimine

Kodulehe optimeerimine algab märksõnade väljavalimisega. Kõige olulisem küsimus, millele vastus leida – mida kirjutab inimene otsingusse, kui ta soovib leida infot, mis on Sinu kodulehel. Teisisõnu, milliste märksõnade kaudu jõuab inimene Sinu kodulehele? Põhjalik märksõnade analüüs on kindel edu alus. Loe kindlasti postitust Google AdWords: juhtnööre edukaks turunduseks OSA 1, milles käsitlesime põhjalikult sobivate märksõnade leidmist.

märksõna analüüs

 

Märksõnade kasutamine  – kodulehe optimeerimise alustala

Kui märksõna analüüs on tehtud, tuleb teha otsus, millistele märksõnadele panustada, kas nendele, millele panustavad paljud e kus konkurents on tihe või vastupidi, keskendud märksõnadele, mida otsitakse vähem ja saavutad paremad otsitulemused. Viimaseid otsivad näiteks teadlikud asjahuvilised, kes toovad Su lehele kvaliteetset liiklust, mis konverteerub suurema tõenäosusega müügiks.

Mina ise olen kasutanud nn sabaga märksõnu, kus tuumaks on kõrge konkurentsiga märksõna, millele lisan täpsustava sõna. Nii olen olen kahes konkurentsis korraga. Näiteks raamatupidamisteenus väikeettevõttele. Tuumaks on raamatupidamisteenus, mis on kõrge konkurentsiga otsisõna. Samas märksõna raamatupidamisteenus väikeettevõttele konkurents on madalam. Kui esimese märksõnaga olen leidnud end Google 7. lehelt, siis teine märksõna on toonud veebisekretäri lehe Google esilehele.

Kui sobivad märksõnad leitud, on aeg need enda heaks tööle panna. Jaga välja valitud märksõnad veebilehe erinevate sisulehtede vahel ära ning kasuta neid oma postituste ja teenuste kirjelduse tekstis ja pealkirjades. Keskendu igal lehel vaid ühele märksõnale ja mõnele sellega kaasnevale märksõnale ehk sünonüümile.

Oma avalehe märksõnaks vali selline, mis iseloomustaks kõige paremini Sinu ettevõtte tegevust. Kõige olulisemad märksõnad säti võimaluse korral oma veebilehe menüüsse. Kui pead blogi, kasuta postituste juures silte, mis tegelikult ongi ju märksõnad. Nii teed elu mugavaks lugejal, kui ka teenid plusspunkte otsiroboti silmis.

 

Veebilehe aadress

Mida lühem on Sinu veebilehe aadress, seda parem. Kindlasti peaks URL olema loetav ja sisaldama märksõna. Väldi täpitähti (jäta täpid ära) ja eraldajana kasuta sidekriipsu nt veebisekretar.ee/virtuaalne-abiline/.

Kui leiad, et Su aadressid vajavad muutmist, kuna ei sisalda õiget märksõna, jäta see ajaks, kui kodulehe optimeerimine hakkab lõpule jõudma. Uue lehe loomisel, suuna senine aadress uuele lehele. Seda saad teha „301 redirect“ käsuga, kasutades sisuhaldustarkvara pluginit „Redirection“. Kuna uuel lehel puudub algselt Google silmis väärtus, võimaldab vana lehe aadressi suunamine anda senise kogunenud väärtuse edasi uuele lehele.

 

Veebilehe tiitel

Veebilehe tiitel on tekst, mis asub Sinu brauseri ülemisel real ning see on Sinu lehe pealkiri, mis paistab Googles otsingutegijale. Tiitli pikkuseks on 55-66 tähemärki.

lehe tiitel kodulehe optimeerimisel

Kasuks tuleb ka see, kui tiitel sisaldab Sinu ettevõtte/brändi nime. Kuna tiitel peab veenama inimest klikkima, siis kirjuta sellesse võimalusel ka müügiargument/kliendi kasu/huvitekitaja. Nt Raamatupidamisteenus väikeettevõttele / kogenud asjatundja / Veebisekretär.

 

Veebilehe kirjeldus

Veebilehe kirjeldus e meta description on lehe sisu lühikokkuvõte. Googles otsingutegija näeb seda otsitulemustes Sinu veebilehe tiitli all. Kirjuta igale sisulehele unikaalne kirjeldus. Kirjeldus algab märksõnaga, millele järgneb väärtuspakkumine ja paneb punkti üleskutse. Kirjelduse pikkuseks on kuni 156 tähemärki. Varemalt oli see pikem. Ole veenev, kuna lehe kirjeldus mõjutab otseselt, kas inimene klikib Sinu lehel või mitte.

 

Veebilehe pealkiri

See on nüüd see pealkiri, mida inimene näeb, kui ta on Sinu lehe otsitulemustes välja valinud ja sellel klikkinud. H1 on kõige suurem pealkiri, edasi vähenevad pealkirjad kuni H6-ni välja. Igal lehel olgu ainult üks suur ja selge sisu kokkuvõttev ja lehe olulisimat märksõna sisaldav pealkiri (H1). Pealkiri ise ja selle pikkus võiks olla analoogne tiitli omaga. Nii näeb Sinu külastaja, et leht sisaldab otsitavat.

 

Sisu esitamine

Teksti märksõnatihedus võiks olla 1-2%. S.t 500-sõnalises tekstis võiks märksõna esineda 5-10 korda. Oluline on, et tekst ei tunduks imelik, vaid oleks hea lugeda. Sellele aitab kaasa ka sarnaste märksõnade kasutus.

Teksti esimene lõik olgu alljärgneva teksti sissejuhatuseks ja sisaldagu kindlasti märksõna. Teksti pikkuse osas kehtib järgmine reegel. Selleks, et Google silmis välja paista, kirjuta pikemaid tekste kui Sinu konkurent, minimaalselt 300 sõna, soovitavalt vähemalt 900 sõna. Lause pikkus jäägu 20 sõna juurde.

Ära paku lugejale tekstiseina vaid liigenda oma tekst, hoides lõigu pikkuseks kuni 5-6 rida. Kasuks tuleb ka loetelude väljatoomine. Kasuta oma teksti liigendamiseks alapealkirju H2 ja H3. Vähemalt üks alapealkiri võiks sisaldada märksõna, teised kaasnevaid märksõnu.

Sisu olgu asjakohane, usaldusväärne ja arusaadav. Lisaks tuleb kasuks, kui oma veebilehte aegajalt värskendad ja uue sisuga täiendad. Anna oma parim teadmine tasuta ära. Sellega tõstad oma usaldusväärsust. Inimene eelistab isetegemisele teenuse/toote ostmist oma ala asjatundjalt.

 

Piltide optimeerimine 

Iga leht võiks sisaldada vähemalt ühte pilti. Vaata, et pildi alt-tag ja pealkiri sisaldaks lisaks pildi kirjeldusele ka märksõna ning pildi suurus jääks kilobaitidesse. Viimane on oluline, kuna suured pildid viivad lehe avanemise kiiruse alla. Näiteks alt-tag: virtuaalne abiline veebisekretär; file`i pealkiri: virtuaalne-abiline-veebisekretar.jpg.

 

Sisemine viitamine

Viita oma veebilehe tekstis teisele, sellega temaatiliselt seotud alamlehele s.t kasuta sisemisi viiteid. Näiteks viita blogipostituse juures sellega seotud tootele.

Viite pealkirjana eelista märksõna, kuna Googlele meeldivad lingid ja just märksõnapõhised lingid. Kui Sa viitad sama märksõnaga erinevatelt lehtedelt ühele lehele, tugevdad Google silmis viidatava lehe seost märksõnaga. See omakorda parandab lehe asukohta otsitulemustes.

 

Tehniline optimeerimine

Veebilehe tehniline optimeerimine on eelkõige arendaja pärusmaa. Veebilehe kasutusmugavus erinevates seadmetes ja selle avanemise kiirus on vaid mõned näiteid, millele tuleks tähelepanu pöörata.

tehniline optimeerimine

Järjest enam kasutatakse klassikalise arvuti kõrval internetikülastusteks mobiiltelefone ja tahvelarvuteid. Käi ajaga kaasas ja jälgi, et ka Sinu veebileht oleks mobiili- ja tahvlisõbralik.

Kui Sinu veebileht avaneb aeglaselt, ei oota enamik inimesi lõpuni, vaid vajutavad tagasi nupule. See on signaaliks Google`le, et võibolla ei peaks inimesi sinna enam suunama ning Sinu väljatulemine otsitulemustes halveneb. Seega tasub oma veebilehe avanemise kiirusel silm peal hoida.

Headeks abimeesteks oma veebilehe kiiruse mõõtmisel on Google pagespeed ja Gtmetrix. Esimene annab Sulle teada, kuidas Google Sinu veebilehte näeb (skoor 0-100). Teisest saad loetelu tegevustest, mida ette võtta, et veebilehe avanemise kiirust parandada. Iga veebileht võiks avaneda vähemalt viie sekundi jooksul, veel parem kui kolme.

 

Kodulehe optimeerimine – kokkuvõtteks

Kodulehe optimeerimine, eriti just lehesisene SEO on täielikult Sinu kontrolli all. Selleks tuleb lihtsalt aega võtta ja asi ära teha. Tehnilise optimeerimise juures võid arendaja abi vajada. Õige märksõnade kasutamine võimaldab Sul parandada oma positsiooni Google otsitulemustes, kuid ka olla veenev (eriti tiitel ja kirjeldus), et inimesed sooviksid Sinu kodulehele tulla.

Kui oled oma kodulehe SEO-le keskendudes üle käinud, jätka SEO võtete kasutamist oma kodulehe edasises sisuloomes. Nii saab kodulehe optimeerimine Sinu sisuloome loomulikuks osaks ning ei vaja enam eraldi tähelepanu pööramist.

Postitussarja teises osas anname ülevaate lehevälisest SEO-st ja sellest, kuidas mõjutab Sinu veebilehe otsitulemustes väljatulemist külaliste poolt veebilehel veedetud aeg. Samuti toome välja mõned optimeerimisel abiks olevad tööriistad ja vaatame, kuidas mõõta kodulehe optimeerimise tulemuslikkust.

Keda teema lähemalt huvitab, külastage kindlasti ka KoduleheKoolitused ja Dreamgrow blogisid. Leiate sealt lademetes väärt kraami! 

Edu optimeerimisel!

 

Kui see postitus oli Sinu jaoks vajalik või huvitav, siis palun jaga seda!

 

Saa värsked blogipostitused oma e-mailile ja kingituseks juurdepääs e-raamatutele!