Karin Kask veebisekretäri asutaja

Veebisekretär on virtuaalne assistent, kes teeb Sinu eest ära ettevõtlust toetava tegevuse – raamatupidamise ja turunduse.

Karin Kask veebisekretärSaame tuttavaks!

Mina olen Karin Kask, veebisekretäri asutaja. Olen Tallinna Ülikoolis omandanud magistrikraadi õigusteaduse erialal. Lisaks olen läbinud järgmised dokumendihalduse alased ained ja koolitused:
– dokumendi- ja arhiivitöö intensiivkursus;
– dokumendihalduse rakendused eri valdkondades;
– dokumendi- ja arhiivihalduse süsteemid;
– autentsus dokumendihalduses. 

Oman enam kui 10-aastast kontoritöö kogemust, mille jooksul olen nii koordineerinud kui ka ise tegelenud asutuses mh info- ja dokumendihalduse ning personali- ja õigusalase tööga. Seetõttu oskan nimetatud valdkondades näha suurt pilti ning olen ka kursis spetsiifiliste üksikasjadega. 

2021. aastal läbisin Tartu Ülikoolis täiendõppes ained majandusõigus ja -arvestus I ja II ning majandusarvestus III.

 

Delegeeri töö veebisekretärile!

Ettevõtlusega kaasneb paratamatult hulk rutiinseid ja aeganõudvaid, kuid äri toimimiseks olulisi tegevusi. Mõistlik on läbi mõelda, milliste tegevustega peaksid ise tegelema, millised aga delegeerima edasi. Delegeerida tasub eelkõige rutiinsed ja administratiivsed ülesanded ning tegevused, kus jääb puudu spetsiifilistest oskustest. Siinjuures on abi postitusest 4 lihtsat küsimust, mida iga ettevõtja peaks endalt küsima või siis 8 tööd, mida ettevõtjad delegeerivad virtuaalsele assistendile.

 

Veebisekretäri meeskond

Veebisekretäri asutajana kaasan Sinu eest tööd tegema ning Sind nõustama oma ala professionaalidest koosneva raamatupidajate ja turundajate meeskonna.

Veebisekretär on meeskond, kes:

♦ osutab interneti vahendusel raamatupidamise ja turunduse teenust;

♦ koosneb oma ala professionaalidest;

♦ töötab oma pinnal ja oma töövahenditega;

maksab ise oma tööga seotud maksud;

♦ teeb õigeaegselt ja korrektselt kokkulepitud tööd Sinu eest ära.

 

Loe lisaks!

Postituses Palgata töötaja või virtuaalne assistent? leiad häid mõtteid, millal eelistada töötajat, millal virtuaalset assistenti. Kui oled otsustanud virtuaalse assistendi kasuks, loe kindlasti ka postitust Vihjeid edukaks koostööks virtuaalse abilisega

 

Võta meiega ühendust ja vaatame koos, kuidas saame Sulle kasulikud olla!