virtuaalassistent

Oled sa alustaja, plaanid laieneda või soovid töötada organiseeritumalt ja efektiivsemalt – palka virtuaalassistent, kellele delegeerida rutiinsed ja aeganõudvad ettevõtlust toetavad tegevused. Loe lähemalt, milliseid võimalused Sulle seeläbi avanevad.

Nagu eelnevast postitusest Palgata töötaja või virtuaalne assistent selgus, on töötaja palkamisega kaasnevaks suurimaks hüveks see, et reeglina on töötaja vaid Sinu päralt s.t oled tema ainsaks tööandjaks. Lisaks viibib ta Sinu tööruumides, mistõttu saab teda rakendada ka tööde puhul, kus on vajalik isiku füüsiline kohalolu.

Virtuaalassistent on iseseisev ettevõtja, kes pakub interneti vahendusel teistele ettevõtetele tugiteenuseid e põhitegevust toetavaid teenuseid nt dokumendi- ja infohaldus, raamatupidamine, personalitöö, kujundusteenused jms. Järgnevalt toon välja erinevad võimalused, mis tekivad, kui palgata virtuaalassistent.

 

1. Võimalus olla produktiivsem

Kasutades virtuaalassistendi teenust, tõuseb Sinu produktiivsus. Juhtides väikest firmat, oled korraga paljudes eri rollides. Oluline on kasutada oma aega tegevustele, mis Sinu ettevõtet edasi viivad ning mis ei ole kellegi teise poolt tehtavad. Lastes virtuaalsel abilisel toimetada ettevõtte rutiinsete tugiülesannetega, saad ise keskenduda suurele pildile ja olla kokkuvõttes produktiivsem.

Tutvu kindlasti võimalusega saada juurdepääs tasuta e-raamatule „35 eluhäkki produktiivsuse tõstmiseks“ ja tööta veelgi produktiivsemalt!

 

 

2. Võimalus vähendada läbipõlemisohtu

virtuaalassistent läbipõlemisohu vähendamiseks

Nagu juba eelnevas punktis välja tuli, on Sinul kui ettevõtjal rohkelt erinevaid ülesandeid, millega tegeleda. Samas ei eelda enamik neist Sinu poolset personaalset lähenemist. Oluline on teha kindlaks delegeeritavad ülesanded ja need ka reaalselt nt virtuaalassistendile teha anda. Seeläbi on Sul vähem pinget, mida endas kanda, misläbi väheneb ka läbipõlemisoht.

 

3. Võimalus olla paindlik

Kolmandaks võimaldab virtuaalse abilise palkamine teha kiireid kohandusi. Töötajate palkamine ja vallandamine on nüansirikas. Väikeettevõtjatel ei ole sageli piisavat töömahtu, et pakkuda tööd täiskohaga, sageli isegi mitte osalise tööajaga töötajale. Samas vajavad mõned ettevõtjad vaid hooajaliselt rohkem abi, mõned projektipõhiselt.

Virtuaalse abilise kasutamine on paindlik. Palgates virtuaalse assistendi, on Sul võimalus jooksvalt otsustada, palju Sa virtuaalassistendi abi vajad ning maksad vaid aja eest, mis Sinu töö tegemisele kulutati. Nii on virtuaalassistent Sulle abiks vaid siis ja just nii palju, kui Sinul seda hetkel vaja läheb. Näiteks vajad nädalas abikäsi ca 2 tundi s.t kuus kokku 8 tundi. Lihtsaim ja soodsaim võimalus selleks on palgata virtuaalassistent. Isegi, kui pärast selgub, vajad abi 8 tunni asemel vaid 6 tundi, siis palkagi virtuaalassistent vaid 6 tunniks.

 

4. Võimalus maksta vaid tehtud töö eest

Virtuaalassistendi teenuse kasutamisega kaasnevad madalamad kulud võrreldes täis- või osalise tööajaga töötaja palkamisega. Virtuaalse assistendi puhul maksad vaid töötatud aja eest. Näiteks lepite kokku, et virtuaalassistent teeb Sulle tööd 2 tundi, mis hinnakirja kohaselt maksab kokku nt 40 eurot – ja sellega kulud piirnevadki.

Virtuaalse assistendi palkamisega ei kaasne lisakulusid tööruumide rendile, sisustusele, töövahenditele, andmesidele ega maksudeks, puhkusetasudeks, motivatsioonipakettideks, koolitusteks, haigusrahadeks. See kõik tuleb kaasa töötaja palkamisega, kellele tuleb maksta igakuiselt kokkulepitud summa sõltumata sellest, kas ta jõudis Sinu soovitud tulemusteni või mitte.

 

5. Võimalus kasutada spetsialisti abi

Viiendaks võimaldab virtuaalse abilise palkamine kasutada spetsialisti abi. On mõistlik kasutada virtuaalse abilise oskusi ja kogemusi, hoides kokku aega, mis kuluks esiteks, valdkonna endale selgeks tegemiseks ja teiseks, sellega ise tegelemiseks. Seega on virtuaalassistendi palkamine kindel valik tulemuste parandamiseks.

 

6. Võimalus pühenduda olulisele

virtuaalassistent produktiivsuse tõstmiseks

Sinu aeg on väärtuslik. Rutiinsete tugiteenuste delegeerimisel virtuaalsele assistendile vabaneb Sinu jaoks hulk aega, mida saad kasutada:

  • tegelemaks oma ettevõtte põhitegevusega, tõstes seeläbi müüki ning
  • panustamaks ettevõtte arengusse ja kasvu, olles seeläbi produktiivsem.

Lisaks on Sul võimalik ka lihtsalt aeg maha võtta ning veeta see Sulle oluliste inimeste ja tegevustega.

 

7. Võimalus hüpata juba sõitvale rongile

Seitsmendaks, töö saab tehtud isegi, kui Sa oled end vabaks võtnud. Nt on Sul võimalus alustada päeva nii, et Su e-mailid on juba sorteeritud, kohtumised kinnitatud ja projekti tarbeks vajalikud andmed juba ees ootamas. Lühidalt, aeganõudev eeltöö on tehtud.

Haara kinni võimalustest ning võta eesmärgiks olla produktiivne, mitte olla toimekas. Lihtne lahendus on delegeerida rutiinsed ja aeganõudvad ettevõtlust toetavad tegevused virtuaalsele assistendile. Tegu on eksperdiga, kes on teinud tööd erinevatele ettevõtetele. Kasuta tema kogemusi ja oskusi oma ettevõtte hüvanguks. Mida varem Sa otsustad oma produktiivsust alla tõmbavad tegevused sisse osta, seda kiiremini saad keskenduda ettevõtte juhtimisele ja arendamisele.

 

Kui see postitus oli Sulle vajalik või huvitav, siis ole hea ja jaga seda!

 

Saa värsked blogipostitused oma e-mailile ja kingituseks juurdepääs e-raamatutele!