omakapitali miinimumnõue

Omakapitali miinimumnõue ja meetmed omakapitali taastamiseks

Peale aastaaruande registrile esitamist saab nii mõnigi ettevõtja registrilt kirja, milles nenditakse, et ettevõtte omakapital ei vasta nõuetele ning palutakse kasutusele võtta meetmed, et olukord lahendada. Lisaks tuuakse välja, et halvimal juhul võidakse esitada kohtule taotlus ettevõtte sundlõpetamiseks. Sellest tulenevalt ongi ettevõtjal oluline teada, mis see omakapitali miinimumnõue on ning millised on meetmed omakapitali taastamiseks. Loe edasi siin “Omakapitali miinimumnõue ja meetmed omakapitali taastamiseks”