töötamise registreerimine

Kui oled ettevõtja ja maksad endale juhatuse liikme tasu (kasvõi ebaregulaarselt), omad töölepinguga töötajaid või inimesi, kes teevad Sinu ettevõtte heaks tööd töövõtu- või käsunduslepinguga, siis tuleb ette võtta töötamise registreerimine töötamise registris.

Reegel on see, et registreerida tuleb inimeste töötamine, kui selle tulemusel tekib maksukohustus. Erandiks on siinjuures tasuta töötamine, mis samuti tuleb registreerida v.a tasuta töötavad praktikandid. Juhatuse liige, kes tasu ei saa, tema töötamist registreerida ei tule.

 

Töötamise registri andmete olulisus

Andmete olemasolu töötamise registris tagab Sulle ja Sinu töötajatele sotsiaalsed tagatised. Oluline on sisestatud andmete õigsus, kuna töötamise registrisse sisestatud andmed jõuavad lisaks Maksu- ja Tolliametile ka Eesti Haigekassasse (ravikindlustuse tekkimine), Eesti Töötukassasse (hüvitiste arvestamine), Sotsiaalkindlustusametisse (hüvitiste arvestamine), Politsei- ja Piirivalveametisse ning Tööinspektsiooni.

Eriti oluline on, et andmed oleksid õiged alates 1. juulist 2014, kuna sellest ajast saati on töötamise registri andmetel õiguslik tähendus. Varasemad andmed on registris vaid informatiivse tähendusega, kuna on üle tulnud haigekassast ja võivad olla vigased – on aluseks olnud vaid ravikindlustuse alaste otsuste tegemisel, töötamise registri võimalused on aga laiemad.

 

Volituste andmine töötamise registreerimiseks

Töötamise peab registreerima see isik/ettevõte, kes sõlmis töötamise aluseks oleva kokkuleppe ehk lepingu. Töötamised võid registreerida oma ettevõtte nimel ise, aga võid delegeerida ka kellelegi teisele.

Töötamise registreerimine kuulub raamatupidaja paketti, seega andes isikule õigused raamatupidaja paketina, on tal võimalik teha kandeid ka töötamise registris (vt postitust). Kui aga soovid edasi volitada vaid töötamise registreerimist, vali raamatupidaja paketi asemel jagatavaks pääsuõiguseks „Töötamise registris (TÖR) andmete muutmine“.

 

Töötamise registreerimise aeg

Reegel on see, et töötamine tuleb registreerida tööle asumise hetkeks ehk siis enne, kui inimese tööle lubad. Nt kui töötaja asub tööle alates homsest, siis tee kanne töötamise registrisse juba täna ära. Erandiks on 7-14-aastased lapsed, kelle töötamine tuleb registreerida vähemalt kümme tööpäeva enne lapse tööleasumist.

 

Töötamise registreerimine – alustamine

Töötamise registreerimine toimub Maksu- ja Tolliameti lehel emta.ee. Sisenemiseks vali ülevalt nurgast E-TEENINDUS.

Vali sobiv sisenemisviis, täida avanevad väljad ja vajuta SISENEN.

töötamise registreerimine

 

Olles sisenenud registrisse, vali MINUGA SEOTUD JURIIDILISED ISIKUD alt oma ettevõte, kuhu soovid töötamise registreerida ja vajuta ettevõtte nime peal.

töötamise registreerimine

 

Võimalik, et enne edasi laskmist palub register Sul oma kontaktandmed üle vaadata ja vajadusel uuendada. Kui nii, siis tee seda ja vajuta KINNITAN!

kontaktandmete uuendamine

 

Vali vasakul menüüs REGISTRID JA PÄRINGUD.

töötamise registreerimine

 

Seejärel avanud alammenüüs TÖÖTAMISE REGISTREERIMINE.

töötamise registreerimine

 

Kui soovid lisada uue töötamise, siis vajuta nupule +UUS TÖÖTAMINE.

töötamise register

 

Töötamise registreerimine algab isikukoodi sisestamisega. Olles seda teinud, kuvab süsteem isiku nime.

töötamise register

 

Seejärel lisa töötamise algus. Töölepingu puhul on selleks töötaja tööle asumise kuupäev, võlaõigusliku lepingu puhul lepingu jõustumise kuupäev.

registreerimine

 

Töötamise liik

Järgmisena tuleb valida töötamise liik. Tegu on olulise lahtriga selles mõttes, et valikust sõltub edasine lahtrite täitmise kohustuslikkus. Lisaks mängib valitud töötamise liik oma rolli ka ravikindlustuse puhul ja väljamakse liigi valikul TSD-l. Selle kohta on olemas hea kokkuvõttev tabel.

 

Telli oma ettevõtte aastaaruande koostamine ja ettevõtjaportaali sisestamine veebisekretärilt! Küsi pakkumist siit või info@veebisekretar.ee!

 

Töötamise liike on valikus päris palju. Tööleping, VÕS leping ning juhtimis-, kontrollorgani liige on põhilised, mis ettevõtjal ette võivad tulla. Seetõttu ka neist kolmest järgnevalt lähemalt.

töötamise liigid

 

Töötamise registris ei kehti see, et ühe inimese kohta üks kanne. Töötamise kandeid tuleb teha inimese kohta just nii palju, kui palju tal erinevaid töötamisi on. Näiteks, kui Sa saad oma ettevõttes nii juhatuse liikme tasu kui ka töötasu, siis tuleb mõlemad töötamised registreerida ehk teha kaks kannet.

Kui registreerid enda töötamise juhatuse liikmena, siis vali töötamise liigiks juhtimis-, kontrollorgani liige. Sel juhul ei tule Sinu tasult tasuda töötuskindlustusmakseid, teistes maksudes erisusi võrreldes töölepinguga ei ole. Sel juhul ei ole vaja täita ka ametinimetuse, töökoha aadressi ega ka tööaja määra lahtrit.

Sama kehtib ka siis, kui oled kellegagi sõlminud nt töövõtulepingu või käsunduslepingu. Sel juhul on töötamise liigiks VÕS leping ning ametinimetuse, töökoha aadressi ega ka tööaja määra lahtrit täita pole vaja.

Juhatuse ning kontrollorgani liikme lepingu ja võlaõigusliku lepingu alusel töötaval isikul on õigus ravikindlustusele, kui tööandja (või tööandjad kokku) on tema eest ühes kuus deklareerinud sotsiaalmaksuga maksustatavaid väljamakseid vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses. Ravikindlustus tekib sel juhul TSD esitamise tähtpäevast järgmisel päeval. Kindlustatud inimese kindlustuskaitse peatub ühe kuu möödumisel, kui tema eest ei ole Maksu- ja Tolliametilt saadud andmete kohaselt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses deklareeritud. Rohkem infot Haigekassa veebilehelt.

Kui oled aga isikuga sõlminud töölepingu, siis tuleb töötamise liigiks valida tööleping ning sel juhul on kohustus täita ka ametinimetuse, töökoha aadressi ja ka tööaja määra lahtrid. Üle ühekuulise tähtajaga või määramata ajaks sõlmitud töölepingu puhul, kui isiku eest makstakse sotsiaalmaksu, tekib ravikindlustus töötamise registrisse kantud töötamise alustamise kuupäevast arvestatava 14-päevase ooteaja möödumisel. Ravikindlustus lõpeb kahe kuu möödumisel töötamise registrisse kantud töötamise lõppemise päevast.

 

Tööaja määr

Tööaja määr ehk töökoormus on kohustuslik täita töölepingu puhul. Selleks on töötaja lepingu järgne tööaja määr ega sõltu tegelikult töötatud tundidest. Tööaja määr on kas täistööaeg (1,0) või siis osaline tööaeg (0,01-0,99) jms.

Töötamise lõpp ja lõpetamise alus koos täpsustusega jäta esialgu märkimata, välja arvatud juhul, kui Sul on juba lõpetamise andmed olemas – nt tähtajaline leping. Lõpetamise kandest on allpool pikemalt juttu.

 

Töökoha aadress

Töökoha aadressiks on üldjuhul Sinu ettevõtte tegutsemiskoha aadress ehk siis aadress, kus asub Sinu ettevõtte kontor, müügikoht vms, kus töötaja reaalselt tööd teeb. Kui Su ettevõttel on mitu tegutsemiskohta ning töötaja täidab oma töökohustusi mõlemas kohas, siis vali töökoha aadressiks see, kus töötaja viibib suurema osa ajast. Kui aga tegu on ringiliikumist eeldava töö või kaugtööga, siis märgi töötaja töökoha aadressiks see aadress, kus asub töötaja otsene ülemus. Täpsemalt on töökoha aadressi määramine koos eranditega välja toodud Maksu- ja Tolliameti juhendis.

Töökoha aadressi sisestamist alusta nt tänava ja maja numbri sisestamisega. Misjärel kuvab süsteem sulle Sinu poolt sisestatud andmetele vastavad aadressid erinevates asulates, mille seast vali just see õige.

 

Ametinimetus

Ametinimetus tuleb sisestada kasutades klassifikaatorit. Kõige lihtsam on kirjutada ametinimetuse lahtrisse töötamist enim iseloomustav amet, mispeale valida avanevas klassifikaatoris kõige sobivam vaste – pakutud vasted on välja toodud sinises kirjas. Kui mõni toodud vastetest sobib, siis vajuta sellel, nii saab see valitud ametinimetuseks.

TÕR

On ka teine viis – sirvida klassifikaatorit, vajutades nimetuse ees olevale plussmärgile. See on aga aeganõudvam viis õige nimetuse leidmiseks.

Klassifikaatoris on 10 pearühma – 1 on juhid, 2 on tippspetsialistid, 3 tehnikud ja keskastme spetsialistid jne järjest alanevate kvalifikatsiooninõuetega kuni 9-ni ehk lihttöölisteni välja. Seega koodi esimene number viitab kvalifikatsioonile – mida väiksem number, seda kõrgem kvalifikatsioon. Klassifikaatoris on ametinimetusel aga ees 8-kohaline kood. Kui esimene number näitab kvalifikatsiooni, siis 2, 3. ja 4. number kirjeldavad valdkondi. Koodi lõpunumbrid on aga ametinimetuste detailsema jaotuse tarbeks.

 

Jäta oma ettevõtte igapäevane raamatupidamine veebisekretäri hoolde! Küsi pakkumist siit või info@veebisekretar.ee! Rohkem informatsiooni raamatupidamisteenus väikeettevõttele.

 

Seega kui Sinu otsitav ametinimetus omab klassifikaatoris mitut vastet, siis vaata esmalt, mis pearühmaga tegu on ehk mis numbriga klassifikaator algab ning seejärel vaata, kas valdkond klapib (2., 3, 4. tase). Kui aga täpne vaste puudub, siis leia ligilähedane, mis iseloomustab Sinu töötamist kõige enam. Rohkem infot ameti kohta leiad, kui vajutad juba valitud ametinimetuse all olevale lingile LUGEGE LÄHEMALT. Vajadusel saad juba valitud ametinimetuse välja vahetada, vajutades lingile VALIN UUE AMETINIMETUSE.

TÕR

 

Kui Sa ei ole lõpuni rahul klassifikaatorist valitud ametinimetusega, siis kirjuta TÖÖANDJA LISAINFO väljale tegelik ametinimetus ja kirjelda seal tööülesandeid. Ja kui oled veendunud, et ükski klassifikaatoris olev ametinimetus ei kirjelda tegelikku ametit, siis juhtnöörid uue nimetuse lisamiseks leiad Maksu- ja Tolliameti juhendist.

Kui kõik nõutud väljad on täidetud, siis vaata veelkord sisestatud andmed üle ning vajuta nuppu REGISTREERIN. Ja ongi töötamine tegistreeritud.

 

Töötamise peatamine

Kui Sinu töötaja läheb lapsehoolduspuhkusele, aja- või asendusteenistusse või võtab tasustamata puhkust, mis kestab terve kalendrikuu või kauem, siis tuleb tema töötamine kümne kalendripäeva jooksul alates töötamise peatumisest peatada ka töötamise registris. Rohkem infot töötamise peatamise kohta leiad Maksu- ja Tolliameti juhendist.

Selleks otsi oma töötaja töötajate nimekirjast üles ja vajuta rea lõpus olevale pliiatsi ikoonile.

TÕR

 

Sulle avaneb töötaja andmete vaade. Kerides all poole, jõuad nupuni +UUS PEATAMINE.

TÕR

 

Sellele vajutades on Sul võimalik märkida peatamise algus – ja lõpukuupäev, valida sobiv peatamise alus ning vajutada rea lõpus olevale rohelisele valge linnukesega ikoonile.

töötamise peatamine

 

Töötamise lõpetamine

Kümme kalendripäeva on oluline ka töötamise lõpetamise puhul. Nimelt tuleb kümne kalendripäeva jooksul alates töötamise lõpetamise päevast registreerida töötamise registris ka töötamise lõpetamine. Töötamise lõpetamise kuupäevaks on töölepingu alusel töö lõpetamise kuupäev ja võlaõigusliku lepingu korral lepingu lõppemise kuupäev.

Töötamise lõpetamiseks otsi oma töötaja töötajate nimekirjast üles ja vajuta rea lõpus olevale pliiatsi ikoonile (vt esimest ekraanipilti töötamise peatamise peatükist). Avaneb töötaja andmete vaade.

lõpetamine

 

Lisaks lõpetamise kuupäevale tuleb sisestada lõpetamise alus. Korrektse aluse leidmine on oluline, kuna sellest võivad töölepingu puhul sõltuda Töötukassa hüvitised. Kui töötamise liigiks on tööleping, siis on lõpetamise aluseid mitmeid. Esmalt olen välja toonud lõpetamise aluse ja selle all täpsustuse(d). Kui on vaid üks täpsustus, siis on valikut teha lihtne. Kui aga täpsustuste valik on suurem (nt töötaja ja tööandja algatusel töösuhte lõpetamine), on mõistlik kindlasti vastava töölepingu seaduse regulatsiooniga tutvuda, et tehtud saaks just õige valik.

 • Koondamine sh likvideerimine (TLS)
  • TLS § 89 lg 1 koondamine
  • TLS § 89 lg 2 p 1 likvideerimine
  • TLS § 89 lg 2 p 2 pankrot
 • Tähtaja möödumine (TLS)
  • TLS § 80 lg 1 tähtaja möödumine
 • Poolte kokkuleppel (TLS)
  • TLS § 79 poolte kokkuleppel
 • Surma tõttu (TLS)
  • TLS § 81 töötaja surm
  • TLS § 111 lg 3 tööandja surm
 • Töötaja algatusel (TLS)
  • TLS § 37 lg 5 töötasu vähendamine
  • TLS § 85 lg 1 töötaja soovil
  • TLS § 91 lg 1 mõjuval põhjusel
  • TLS § 91 lg 2 p 1 ebaväärikas kohtlemine
  • TLS § 91 lg 2 p 2 viivitus töötasuga
  • TLS § 91 lg 2 p 3 oht elule ja tervisele
  • TLS § 91 lg 2 erakorraline ülesütlemine
  • TLS § 91 lg 3 töötaja isikust tulenev põhjus
  • TLS § 85 lg 2 töötaja soovil (asendamine)
 • Katseaeg (TLS)
  • TLS § 86 lg 1 ülesütlemine katseajal
 • Tööandja algatusel (TLS)
  • TLS § 88 lg 1 töötajast tuleneval põhjusel
  • TLS § 88 lg 1 p 1 terviseseisundi tõttu
  • TLS § 88 lg 1 p 2 sobimatuse tõttu
  • TLS § 88 lg 1 p 3 töökohustuste rikkumine
  • TLS § 88 lg 1 p 4 joobeseisundi tõttu
  • TLS § 88 lg 1 p 5 vargus, pettus
  • TLS § 88 lg 1 p 6 usaldamatuse tekitamine
  • TLS § 88 lg 1 p 7 kahju tekitamine
  • TLS § 88 lg 1 p 8 konkurentsipiirang
  • TLS § 88 lg 3 töötajast tuleneval põhjusel
 • Töövaidlusorgani otsus (TLS)
  • TLS § 107 lg 2 töövaidlusorgani otsusega
 • Maksukohustuse üleminek teise riiki (TLS)
  • Maksukohustuse üleminek teise riiki Eestist TLS alusel
  • Maksukohustuse üleminek teisest riigist Eestisse TLS alusel

VÕS lepingu puhul on lõpetamise aluseks võimalik valida vaid „Võlaõigusseadus (VÕS)“ ning levinuimaks täpsustuseks „Võlaõigusliku lepingu lõppemine“.

 

Töötamise muutmine

Kui sisestasid vale töötamise alguskuupäeva või töötaja ametinimetus muutus või töötamise koht on teine või on toimunud muudatus tööaja määras või algselt tähtajaline leping muutus tähtajatuks jms, siis tuleb ette võtta juba sisestatud andmete muutmine.

Andmete muutmiseks otsi oma töötaja töötajate nimekirjast üles ja vajuta rea lõpus olevale pliiatsi ikoonile (vt esimest ekraanipilti töötamise peatamise peatükis). Avaneb töötaja andmete vaade. Töötaja andmeid muuta ei saa, samuti töötamise liiki. Ülejäänud andmed peaksid olema aga vajadusel muudetavad.

Kõiki sisestatud kuupäevi saab muuta esmakande kuupäevast +/- 3 kuu võrra nii kehtivate kui lõppenud registrikannete korral. Kui on vaja teha parandusi vanemates kannete kuupäevades kui kolm kuud, siis tuleb põhjendatud taotlusega pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole.

Põhjalikumalt on töötamise registreerimine lahti kirjutatud Maksu- ja Tolliameti veebilehel. 

 

Kui koostatud juhendist oli abi töötamise registreerimisel, siis palun jaga seda ka oma sõpradega!

 

Saa värsked blogipostitused oma e-mailile ja kingituseks juurdepääs e-raamatutele!